V = Very เวรี่
I = Important อิมพอแท่น
P = Person เพอชั่น
Very important person เวรี่อิมพอแท่นเพอชั่น
บุคคลที่สำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ จริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

≥☺≤

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติเป็นโครงการเทคโนโลยีที่ควรจับตาดูเพราะเป็นระบบปลูกพืชอัตโนมัติหลายชนิดรดน้ำด้วยตนเองรดน้ำเองกำจัดวัชพืชมีความกว้างประมาณ 1.5 * 3 เมตรควบคุมและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบผ่านทางซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยหัวกลึงที่ทำหน้าที่เฉพาะดังต่อไปนี้มุ่งหน้าไปรับเมล็ดเพื่อทำการฉีดสปริงเกอร์มุ่งหน้าไปยังการกำจัดวัชพืชเซ็นเซอร์ความชื้นในดินและยังมีกล้องสำหรับวัชพืชและโรคพืชในเวลาเดียวกันพลังงานที่ใช้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถพูดได้ว่ามันสมบูรณ์จริงๆ ตอนนี้สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าสินค้าจะได้รับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เว็บข่าวสารการเกษตร เป็นเว็บที่รวบรวมบทความเกษตร วิธีการทำเกษตรจากมือใหม่สู่มืออาชีพ และเรื่องราวของเทรนด์เกษตรในปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารได้ ที่นี่

Copyright © sukiflix.com All rights reserved.

นโยบายความเป็นส่วนตัว