การต่อระบบท่อน้ำหยด

น้ำเป็นส่วนสำคัญและเป็นหัวใจของการเกษตร เมื่อทำการเพาะปลูกเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมอย่างดีเกี่ยวกับแหล่งน้ำ แต่บางครั้งในพื้นที่ห่างไกลน้ำถูก จำกัด ให้รดน้ำต้นไม้ด้วยดิน ดังนั้นเราจึงหันมาสร้างระบบน้ำหยดแทนเพราะการรดน้ำบนพื้นดินอาจวิ่งหนีไปในทางอื่นมีเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่ถูกดูดซึมในรากของพืช แตกต่างจากระบบชลประทานแบบหยดซึ่งเราสามารถตั้งค่าความถี่การหยดของน้ำทำให้หยดลงอย่างต่อเนื่องบนพื้นดินและไม่หนีน้ำ ยังช่วยในการประหยัดน้ำอีกด้วย บทความนี้เกี่ยวกับระบบน้ำหยดที่ติดกับสวนกาแฟและสวนกล้วย โดยการทำให้ระบบหยดนี้สามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิดที่เราต้องการ สำหรับสถานที่ซื้อสามารถไปซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ระบบน้ำหยดที่แนบมากับมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายประเภท ระบบหยดสามารถใช้ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา แนะนำว่าหากคุณต้องการวางระบบน้ำหยดในสวนของเราคุณควรปรึกษาพนักงานขายเพื่อรับทราบว่าความต้องการของเราจะตรงที่สุดอย่างไร

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติเป็นโครงการเทคโนโลยีที่ควรจับตาดูเพราะเป็นระบบปลูกพืชอัตโนมัติหลายชนิดรดน้ำด้วยตนเองรดน้ำเองกำจัดวัชพืชมีความกว้างประมาณ 1.5 * 3 เมตรควบคุมและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบผ่านทางซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยหัวกลึงที่ทำหน้าที่เฉพาะดังต่อไปนี้มุ่งหน้าไปรับเมล็ดเพื่อทำการฉีดสปริงเกอร์มุ่งหน้าไปยังการกำจัดวัชพืชเซ็นเซอร์ความชื้นในดินและยังมีกล้องสำหรับวัชพืชและโรคพืชในเวลาเดียวกันพลังงานที่ใช้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถพูดได้ว่ามันสมบูรณ์จริงๆ ตอนนี้สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าสินค้าจะได้รับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560

FARM FROM A BOX

FARM FROM A BOX

วันนี้มีแนวโน้มการเกษตรที่น่าสนใจในปัจจุบัน เป็นโครงการที่เรียกว่าฟาร์มจากกล่อง ชื่อนี้บอกว่าฟาร์มจากกล่องหรือบล็อกเป็นภาชนะที่มีระบบควบคุมการปลูกพืชใกล้เคียง ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์มีระบบควบคุมน้ำเพื่อวัดอุณหภูมิลมความชื้นโดยใช้น้ำจากน้ำใต้ดินหมุนขึ้นลงในถังพัก หลังจากนั้นตั้งค่าระบบน้ำประปาให้เสร็จสมบูรณ์ดีทีเดียว ระบบการจัดการฟาร์มขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ใช้เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมกับการเกษตรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต