V = Very เวรี่
I = Important อิมพอแท่น
P = Person เพอชั่น
Very important person เวรี่อิมพอแท่นเพอชั่น
บุคคลที่สำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ จริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

≥☺≤

เกษตรแนวตั้ง Vertical Farm

เกษตรกรรมในแนวตั้งหมายถึงการเพาะปลูกในแนวดิ่งโดยมีน้ำอาหารและแสงควบคุมโดยมนุษย์ ปลูกในเรือนกระจกพร้อมหลังคา ด้วยมุ้งเพื่อป้องกันแมลงจากการกินผลิตภัณฑ์ปลูกพืชโดยไม่ จำกัด ฤดูกาลและสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เว็บข่าวสารการเกษตร เป็นเว็บที่รวบรวมบทความเกษตร วิธีการทำเกษตรจากมือใหม่สู่มืออาชีพ และเรื่องราวของเทรนด์เกษตรในปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารได้ ที่นี่

Copyright © sukiflix.com All rights reserved.

นโยบายความเป็นส่วนตัว